Supervisie

Je wordt uitgedaagd om te denken, te onderzoeken wat je al kent, te leren wat je al weet en te kijken naar wat je al ziet.

Ik kijk vanuit diversiteitsperspectief mee naar de leervragen van professionals die in mensgerichte beroepen werken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door oplossingsgerichte, waarderende vragen die soms confronterend kunnen zijn. Daarbij richt ik mij samen met de supervisant op het integreren van het persoonlijke denken, voelen en handelen in het beroep. Het effectief inzetten van de persoonlijke vaardigheden heeft daarbij mijn bijzondere aandacht. Ik zet mijn ervaring in het werkveld van diversiteit in, zodat professionals effectiever de eigen krachten en kwaliteiten kunnen inzetten. Supervisie met Şeydâ betekent op reis gaan en onderweg de inhoud van je koffer ontdekken.

Ik ben opgeleid en LVSC geregistreerd supervisor onder nummer: S12637